Garantie 3 luni

CERTIFICAT DE GARANTIE PENTRU PIESE AUTO DIN DEZMEMBRARI

 

Prin acest certificat vă garantăm lipsa defectiunilor de material sau fabricatie la piesele de schimb auto din dezmembrari denumite in continuare produse comercializate conform prevederilor prezentului certificat de garantie.

Pentru produsele comercializate de S.C MOTO LUBE S.R.L. garantia se acorda pentru o durata de 3 luni de la data inscrisa pe factura , bon fiscal , sau certificate de garantie. Vânzătorul asigură cumpărătorului lipsa de conformitate apărută în termen de 3 luni de la livrarea produsului. În cazul lipsei conformitătii/defectării produsului cumpărătorul are dreptul de a solicita vanzatorului ca masura reparatorie inlocuirea sau repararea produsului in functie de optiunea sa fara plata cu exceptia situatiei in care aceasta solicitare este imposibila sau disproportionata. Totodată vânzătorul si/sau furnizorul acordă garantie pentru viciile ascunse ale produselor pe o durata de de 3 luni de la data inscrisa pe factura de vanzare, numai daca sunt respectate conditiile de utilizare a produselor. În cazul unor vicii ascunse termenul stabilit pentru remedierea deficientelor curge de la data finalizarii expertizei tehnice efectuate de un organism tehnic neutru. Vânzătorul este răspunzător fată de cumparator pentru lipsa de conformităte existenta la momentul când au fost livrate produsele.

I. Rezolvarea reclamatiilor, termene:

În cazul lipsei conformitătii, vicii ascunse a produsului în termenul de garantie prevăzut prin prezentul certificat cumpărătorul va depune produsul reclamat la oricare punct de lucru a vânzătorului sau la locul de unde a cumpărat însotit de documentele de mai jos: Produsele defecte in perioada de garantie vor fi returnate insotite de urmatoarele documente:

· Copie Factura fiscală

· Certificat de garantie

· Copie dupa certificatul de inmatriculare al autovehiculului sau cartea de identitate ;

· Dovada montarii pieselor intr-un service autorizat R.A.R. (deviz de montaj) si documentele fiscale aferente;

· Nota de constatare intocmita de persoana care a analizat cazul.

· Masuratori prin care se dovedeste defectiunea.

Reclamatia depusă de cumpărător va fi analizata în termen de 5 zile lucrătoare de la data receptiei produselor reclamate la sediul vânzătorului însotita de toate documentele enumerate mai sus. Cumpărătorul va primi un răspuns in scris la fiecare reclamatie în termenul de 5 zile lucrătoare indicat în aliniatul precedent. În cazul în care reclamatia a fost justificată vânzătorul se obligă la înlocuirea produselor în termen de 10 zile calculate de la data trimiterii răspunsului de vânzător. În cazul în care reclamatia a fost nejustificată cheltuielile vor fi suportate de cumpărător. În cazuri speciale când părtile nu ajung la un consens cu privire la reclamatia de garantie părtile vor trimite piesele pentru analiză la un specialist in domeniu. Rezultatele analizelor vor fi considerate obligatorii atât pentru vânzător cât si pentru cumpărător. Cheltuielile ocazionate cu efectuarea analizei vor fi suportate de partea in culpa.

II. Situatii in care se exclud sau se pierd garantiile:

Cazurile de excludere a garantiei:

- Orice produse care nu au fost comercializate de vânzător.

- In cazul în care produsele au fost deterioarate ca rezultat al utilizării într-un alt scop decât cel pentru care a fost destinat. Pe durata exploatarii, depozitarii si transportului produselor pot interveni o serie de cazuri care conduc la diferite defecte ce nu sunt imputabile procesului de fabricatie si duc la pierderea garantiei. Produsele ce s-au deteriorat datorita celor de mai jos:

NU FAC OBIECTUL UNUI CAZ DE GARANTIE:

- Depozitarea incorecta: deformare prin incidente de indoire, presare sau lovire, apropiere de surse de caldura; contact cu produse chimice agresive; expunere indelungata la actiunea factorilor atmosferici;

- Alegerea si montarea incorecta a pieselor: neconformizarea cu caracteristicile prevazute in cartea de identitate a autovehiculului; nerespectarea pozitiei de montaj; piesa a fost gresit aleasa sau a fost utilizata pentru alt scop decat cel indicat de producator; piesa s-a defectat datorita unui montaj incorect sau datorita montarii impreuna cu piese conexe uzate, defecte sau modificate.

- Situatii provocate de hazard, starea drumurilor si conducerea autovehiculului: impact cu corpuri dure si taieturi accidentale, frecari laterale sau centrale cu efecte de uzura si dezvoltare de caldura, continuarea rulajului cu diferite corpuri taioase;

- Piesa s-a uzat sau deteriorat datorita suprasolicitarii , intretinerii incorecte sau insuficiente a autovehiculului neefectuarea reviziilor periodice conform recomandarilor producatorilor autoturismului, atelierul de specialitate care a efectuat montajul nu a stabilit verificarile si reglajele ulterioare conform tehnologiei de montaj sau impuse de producatori;

- Defectiuni in functionarea autovehiculului: abateri ale unghiurilor ansamblului de directie; functionarea defectuoasa a sistemului de franare, functionarea unor amortizoare defecte; indoirea axelor si functionarea defectuoasa a diferentialului, improvizatii ce nu respecta regulile de siguranta a circulatiei si de intretinere a autovehiculului.

- Autovehiculul a fost folosit in alte scopuri decat cel prevazut de producatorul de autovehicule, sau a fost exploatat in conditii necorespunzatoare (competitii sportive, raliuri, taximetrie etc.).

- Autovehiculul a fost accidentat sau a suferit avarii produse de factorii externi, atmosferici sau de alta natura (socuri termice, electrice, mecanice);

- Piesele prezinta urme de lovituri, zgarieturi, indoituri, rupturi, deformari; - Defectiuni in functionarea autovehiculului; contact cu substante chimice si petroliere.

- Piesa prezinta o uzura normala. Reparatii sau marcari neautorizate: reparatii ce afecteaza caracteristicile structural-constructive, marcari neconventionale efectuate de catre consumatori; stantari, imprimari sau vopsiri pentru identificare si scopuri diverse.

GARANTIA acoperă cel mult valoarea integrala produsului reclamat!