Declaratie de Conformitate

 

DECLARATIE DE CONFORMITATE:

 

S.C. Moto Lube S.R.L cu sediul in Bucuresti, Str.Inclinata Nr.129 , Sector 5 , inregistrata la registrul comertului cu  nr. J40/7602/2010 si cod unic de inregistrare RO27266820 , asiguram, declaram, garantam pe propria raspundere, conform prevederilor art.5 din H.G. nr.1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securiatatea muncii si protectia mediului, pe baza declaratiei de conformitate emisa de producator, ca produsele cuprinse in prezenta factura, la care se refera aceasta declaratie nu pun in pericol viata,sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu standardele europene.